Privacy

Privacy beleid

  • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor ons om diensten aan te kunnen bieden. .

   Het betreft de volgende gegevens:

   • E-mailadres;
   • IP adres;
   • Account naam;
   • Wachtwoord;
   • Betalingsgegevens;
   • Noodzakelijke cookies.

   Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Uw gebruik van de Website mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, communiceren met andere gebruikers en het sturen van berichten;
   • Betalingen verwerken;
   • Verzenden van berichten;
   • U informatie te sturen over de eigen diensten van onze websites en om te reageren op uw vragen, feedback en meldingen.
  • Vrijwillige persoonsgegevens:

   Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Sirius Media B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, maar de mogelijkheid om deze informatie aan te delen is met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. De grondslag voor Sirius Media B.V. om deze te verwerken is zowel de Algemene Voorwaarden als Gerechtvaardigd belang.

   Het betreft de volgende gegevens:

   • Uw account informatie;
   • Uw foto’s;
   • Uw berichten;
   • Uw voorkeuren;
   • Niet strikt noodzakelijke cookies.

   Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden;
   • Het opstellen van gebruikersprofielen;
   • Om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen;
   • Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en deze gegevens te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;
   • Om de Website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
   • Om veilig gebruik van derden van de Website te kunnen garanderen en in geval van klachten of andere signalen met betrekking tot uw gebruik van de Website, in het bijzonder uw berichten, nader onderzoek in te kunnen stellen.
   • Om informatie over u aan derden te verstrekken als u hier toestemming voor heeft gegeven of op basis van wetgeving en / of regelgeving.
  • Bijzondere persoonsgegevens:

   Deze gegevens zijn niet strikt noodzakelijk voor Sirius Media B.V. om haar diensten aan te kunnen bieden, en betreffen met name uw ras, religie, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging en strafrechtelijk gedrag. Waarvoor u bij het invullen van deze uitdrukkelijk toestemming aan Sirius Media B.V. verleent om deze verwerken.


   Het betreft de volgende gegevens:

   • Uw seksuele voorkeuren;
   • Uw foto’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten;
   • Uw berichten, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten;
   • Uw hobby’s, waar deze bijzondere persoonsgegevens bevatten.

   Wij zullen deze informatie over u gebruiken voor de volgende doeleinden:

   • Om de levering van diensten te optimaliseren, aangeboden door deze website. Op basis van de voorkeuren die u hebt opgegeven, doen wij suggesties op basis van vooraf ingestelde filters. Op deze manier kunt u contacten sneller en gemakkelijker vinden;
   • Het opstellen van gebruikersprofielen;
   • om de Website aan uw voorkeuren aan te passen en / of om gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen.

   Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen genomen om uw gerechtvaardigde belangen te beschermen:

   • U een opt-out aanbieden, mocht u uw gegevens niet meer willen delen;
   • Uw gegevens beschermen achter encryptie;
   • Uw wachtwoord wordt onleesbaar opgeslagen.

   Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 • 10. Veiligheid

  • Om ongeoorloofde toegang te voorkomen, hebben we passende beveiligingsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die u heeft verstrekt te beschermen en te beveiligen. Tevens is er een verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

Contact

Voor informatie of vragen stuur je een e-mail naar onderstaand adres.

webmaster(at)webcamsex.deals

Webcamsex Deals
Logo